Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
141/23 04/10/2023 W sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin - Kamienna” w Szczecinie 31/01/2024
140/23 06/09/2023 W sprawie wydatkowania środków na działalność na rzecz mieszkańców 31/01/2024
139/23 06/09/2023 W sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wydziału Gospodarki Komunalnej o wprowadzenie do Budżetu Miasta inwestycji przygotowania ciągu pie-szego wzdłuż ul. Orłowskiej od przejazdu kolejowego do przystanków au-tobusowych linii 102 o nazwie Orłowska 31/01/2024
138/23 06/09/2023 W sprawie wydania opinii w dotyczącej wyznaczenia przejścia dla pie-szych przy budynku nr 189 w ciągu ul. Stołczyńskiej 31/01/2024
137/23 06/09/2023 W sprawie wydania opinii w dotyczącej propozycji umiejscowienia ele-mentów bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. słupków blokujących oraz lustra drogowego w ciągu ul. Stołczyńskiej przy Klubie Skolwin 31/01/2024
136/23 06/09/2023 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu za okres 01.01.2023 - 30.06.2023 i rozliczenia budżetu za okres - 01.01.2023 - 30.06.2023 31/01/2024
135/23 06/09/2023 W sprawie wydania opinii w dotyczącej zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki niezabudowanej nr 64/7 obręb 3050, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin 31/01/2024
134/23 06/09/2023 w sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres do trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3021, działka nr 34/11 o powierzchni 417 m2 z przeznaczeniem na: uprawy owocowe, drzewka i krzewy owocowe 31/01/2024
132/23 21/06/2023 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3045, działka nr 34, 38 oraz obręb 3047, działka nr 14 z przeznaczeniem na: łąki 24/08/2023
131/23 21/06/2023 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3045, działka nr 33, 37 i 15 z przeznaczeniem na: łąki 24/08/2023