Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
90/17 04/04/2017 Zaopiniowanie wnioskwi do Budżetu Miasta na rok 2018 10/05/2017
89/17 07/03/2017 Zaopiniowanie wniosku Pani Lucyny Rybki o wydzierżawienie na okres do lat 3 gruntu położonego w Szczecinie przy ul. Olchowej 15 20/03/2017
88/17 07/03/2017 Wniosek do organów Miasta o włączenie do inwestycji w roku 2017 w ramach zadania Gminy Miasta Szczecin pn.„Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli” zadania pn. remont ogrodzeń budynków ZBiLK przy ul. Stołczyńskiej nr 60, 64, 66, 134,143,148. 20/03/2017
87/17 07/03/2017 Zaopiniowanie wniosku o udostępnieniu siedziby Stowarzyszeniu Solidarne Kobiety ZAWSZE w celu udzielania nieodpłatnych porad prawnych mieszkańcom osiedla 20/03/2017
86/17 07/02/2017 Wniosek Rady do organów Miasta o włączenie do inwestycji w roku 2017 w ramach zadania Gminy Miasta Szczecin zadania pn. utwardzenie placu festynowego na osiedlu, zlokalizowanego na gruncie parafii pw. Chrystusa Króla w Szczecinie 08/03/2017
85/17 07/02/2017 Zaopiniowanie wariantu 1 koncepcji projektu przygotowanego przez Gminę Miasto Szczecin pn. ,,Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie" 08/03/2017
84/17 07/02/2017 Wniosek Rady do Komisji ds. Inicjatyw Społecznych RM Szczecin o przyznanie kwoty 6500,00 zł 08/03/2017
83/17 07/02/2017 Zaopiniowanie wniosku Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin o sprzedaż w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej 08/03/2017
82/17 07/02/2017 Zaopiniowanie wniosku Pani Anety Walżyńskiej o wydzierżawienie gruntu w drodze bezprzetargowej na okres do lat trzech 08/03/2017
81/17 07/02/2017 Zaopiniowanie Sprawozdanie z działalności RO Skolwin wraz z rozliczeniem finansowym za rok 2016 08/03/2017