Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
120/23 15/03/2023 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3047, działka nr 4 o powierzchni około 10900 m2 z przeznaczeniem na cele: uprawy rolne. 23/08/2023
119/23 15/03/2023 W sprawie wydatkowania środków na działalność na rzecz mieszkańców oraz obsługę i funkcjonowanie Rady Osiedla 23/08/2023
118/23 15/03/2023 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3046, działka nr 34/1 o powierzchni około 500 m2 z przeznaczeniem na cele: uprawy ogrodnicze i warzywne 23/08/2023
117/23 08/02/2023 W sprawie zaopiniowania terminarza posiedzeń oraz harmonogramu dyżurów do końca roku 2023 23/08/2023
116/23 08/02/2023 W sprawie pozytywnego zaopiniowania Planu rzeczowo - finansowego na rok 2023 23/08/2023
115/23 08/02/2023 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i rozliczenia budżetu za rok 202 23/08/2023
114/22 07/12/2022 W sprawie wydania opinii w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 127/4 obręb 3040 w celu poprawy warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości. 23/08/2023
113/22 07/12/2022 W sprawie zaopiniowania Projektu Planu rzeczowo - finansowego na rok 2023 23/08/2023
112/22 07/12/2022 W sprawie poparcia stanowiska Rady Osiedla Głębokie-Pilchowo dotyczącego Uproszczonego planu urządzenia Lasów Miejskich Szczecina na okres od 1.01.2022 do 31.12.2031 23/08/2023
111/22 07/12/2022 W sprawie zmian w Statucie Rady Osiedla Skolwin zaproponowanych przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży 23/08/2023