Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
130/23 21/06/2023 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3040, działka nr 73/3 i 69/7 o powierzchni 26 m2 z przeznaczeniem na na: ogród kwiatowo-warzywny oraz drzewka i krzewy owocowe 24/08/2023
129/23 21/06/2023 w sprawie wydatkowania środków na działalność na rzecz mieszkańców oraz obsługę i funkcjonowanie Rady Osiedla 24/08/2023
128/23 21/06/2023 w sprawie zaopiniowani ewentualnego wprowadzenia ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach w godzinach nocnych na terenie Gminy Miasto Szczecin 24/08/2023
127/23 21/06/2023 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Rady Osiedla za rok 2022 24/08/2023
126/23 21/06/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Osiedla za rok 2022 24/08/2023
125/23 10/05/2023 W sprawie zarekomendowania pozostawienia na terenie Osiedla Skolwin urządzeń siłowni oraz placu zabaw zdemontowanych z działki nr 1/3 obręb 3052 w związku z udostępnieniem wymienionej działki pod inwestycję związaną z modernizacją linii kolejowej nr 406 23/08/2023
124/23 10/05/2023 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3040, działka nr 68/4 o powierzchni 25 m2 z przeznaczeniem na cele: dojazd i dojście do nieruchomości oraz na cele uprawy z 23/08/2023
123/23 10/05/2023 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3040, działka nr 68/6 i 67/1 o powierzchni 518 m2 i 189 m2 z przeznaczeniem na cele: uprawy ogrodnicze i sadownicze (drze 23/08/2023
122/23 19/04/2023 W sprawie wydatkowania środków na działalność na rzecz mieszkańców oraz obsługę i funkcjonowanie Rady Osiedla 23/08/2023
121/23 19/04/2023 W sprawie rekomendowania projektu pn. „Przestrzeń rekreacyjna WODNA” w związku ze zgłoszeniem przez Gminę Miasto Szczecin reprezentującą osiedle Skolwin do Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty osiedlowe 2023” 23/08/2023