Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
86/17 07/02/2017 Wniosek Rady do organów Miasta o włączenie do inwestycji w roku 2017 w ramach zadania Gminy Miasta Szczecin zadania pn. utwardzenie placu festynowego na osiedlu, zlokalizowanego na gruncie parafii pw. Chrystusa Króla w Szczecinie 08/03/2017
85/17 07/02/2017 Zaopiniowanie wariantu 1 koncepcji projektu przygotowanego przez Gminę Miasto Szczecin pn. ,,Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie" 08/03/2017
84/17 07/02/2017 Wniosek Rady do Komisji ds. Inicjatyw Społecznych RM Szczecin o przyznanie kwoty 6500,00 zł 08/03/2017
83/17 07/02/2017 Zaopiniowanie wniosku Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin o sprzedaż w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej 08/03/2017
82/17 07/02/2017 Zaopiniowanie wniosku Pani Anety Walżyńskiej o wydzierżawienie gruntu w drodze bezprzetargowej na okres do lat trzech 08/03/2017
81/17 07/02/2017 Zaopiniowanie Sprawozdanie z działalności RO Skolwin wraz z rozliczeniem finansowym za rok 2016 08/03/2017
80/17 07/02/2017 Przyjęcie Sprawozdanie z działalności Zarządu RO Skolwin w roku 2016 08/03/2017
80/17 07/02/2017 Przyjęcie Sprawozdanie z działalności Zarządu RO Skolwin w roku 2016 08/03/2017
79/17 07/02/2017 Zaopiniowanie sprawozdania skarbnika dotyczącego realizacji budżetu za rok 2016 r. 08/03/2017
78/17 03/01/2017 Zaopiniowanie Planu finansowego RO Skolwin na rok 2017 09/01/2017