Radni Osiedla

ŁAŻEWSKA
RENATA MARIA
PRZEWODNICZĄCA
NIKLAS
MONIKA ZOFIA
WICEPRZEWODNICZĄCA
ADAMCZYK
EWA ALICJA
SKARBNIK
RZESZÓTKO
MIROSŁAWA ANNA
SEKRETARZ
KOWALEWSKA
ANNA MARIA
CZŁONEK ZARZĄDU
OWSIANOWSKI
BOGUSŁAW JÓZEF
RADNY
HENSZEL
HUBERT SEBASTIAN
RADNY
BŁAŃSKI
MARCIN JAKUB
RADNY
NOWAKOWSKA
ADRIANA JOANNA
RADNA
CIASTEK
HANNA DOROTA
RADNA
CICHA
MARIA JOLANTA
RADNA
KANCIAŁA
IWONA KAMILA
RADNA
NOWOSIELSKA
LILIANA URSZULA
RADNA
SZYMAŃSKA SĘK
ELŻBIETA ANNA
RADNA
ZGLICZYŃSKA
ANETA JOANNA
RADNA