Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
90/22 31/01/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i rozliczenia budżetu za rok 2021 24/03/2022
89/21 28/11/2021 W sprawie zaopiniowania Projektu Budżetu Miasta 2022 r 24/03/2022
88/21 13/10/2021 W sprawie wniosku o finansowania działania integrujących mieszkańców „choinka osiedlowa”. 24/03/2022
87/21 13/10/2021 W sprawie zaopiniowania prośby Pani Moniki Niklas do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w celu podjęcia działań utrzymaniowo prewencyjnych cieku wodnego usytuowanego wzdłuż ulicy Inwalidzkiej w Szczecinie Skolwinie. 24/03/2022
86/21 13/10/2021 W sprawie zaopiniowania prośby Pani Mai Cędrowskiej z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w zakresie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 8 obręb 3041 (Górnicza) na uprawy ogrodnicze i zieleń. 24/03/2022
85/21 13/10/2021 W sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie sprzedaży części gruntu Gminy Miasto Szczecin posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3021, działka nr 8 o powierzchni 5 m2 z przeznaczeniem na cele: poszerzenie zjazdu z ulicy Inwalidzkiej 24/03/2022
84/21 15/09/2021 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres do trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3043, działka nr 69/1 o powierzchni 620 m2 z przeznaczeniem na cele: rekreacyjne. 17/10/2021
83/21 15/09/2021 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres do trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3041, działka nr 8 o powierzchni 250 m2 z przeznaczeniem na cele: ogródek przydomowy i teren zielony 17/10/2021
82/21 15/09/2021 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres do trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3041, działka nr 8 o powierzchni 500 m2 z przeznaczeniem na cele: rekreacja, uprawy ogrodnicze 17/10/2021
81/21 15/09/2021 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres do trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3041, działka nr 8 o powierzchni 480 m2 z przeznaczeniem na cele: rekreacja, uprawy ogrodnicze. 17/10/2021