Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
100/22 07/09/2022 w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie propozycji sprzedaży w trybie bezprzetargowym części gruntu Gminy Miasto Szczecin tj. części działek nr 33/2 i 29/2 obręb 3040 w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości o adresach: Ciesielska 14 i C 07/09/2022
99/22 01/06/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Rady Osiedla za rok 2021 07/09/2022
98/22 01/06/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Osiedla za rok 2021 07/09/2022
97/22 01/06/2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres do trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 46 Nad Odrą, działka nr 34/1 z przeznaczeniem na cele: uprawa roślin jadalnych 07/09/2022
96/22 27/04/2022 W sprawie wystąpienia z wnioskiem do WGK o przyznanie środków z rezerwy Rad Osiedli na przedsięwzięcia integrujące mieszkańców. 07/09/2022
95/22 27/04/2022 w sprawie zaopiniowania terminarza posiedzeń oraz harmonogramu dyżu-rów do końca roku 2022 07/09/2022
94/22 27/04/2022 w sprawie zaopiniowania wniosku Pana Dariusza Piotrowskieg o nadania nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej (działka nr 45/1) 07/09/2022
93/22 27/04/2022 w sprawie użyczenia lokalu Rady Osiedla Skolwin na potrzeby Hufca Szczecin-Pogodno w celu prowadzenia zbiórek z 44 Gromadą Zuchową „Pogodne Dodziaki” 07/09/2022
92/22 31/01/2022 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres do trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3102, działka nr 131 z przeznaczeniem na cele: łąki i pastwiska niezbędne do produkcji rolnej. 24/03/2022
91/22 31/01/2022 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Planu rzeczowo - finansowego na rok 2022 . 24/03/2022