W sprawie zaopiniowania Planu rzeczowo - finansowego na rok 2024