W sprawie zaopiniowania Projektu Planu rzeczowo - finansowego na rok 2024