Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
29/20 15/01/2020 w sprawie zaopiniowania dzierżawy gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne obręb 304, działka nr 64/2 z przeznaczeniem na ogród 29/02/2020
50/21 22/01/2021 w sprawie zaopiniowania inicjatywy zrealizowania kompensacyjnych nasadzeń drzew przez Przedsiębiorstwo Budowlane „BIS” na terenie osiedla Skolwin. 23/01/2021
13/19 03/07/2019 W sprawie zaopiniowania koncepcji zagospodarowania placu przy ul. Stołczyńskiej 03/12/2019
5/19 05/06/2019 W sprawie zaopiniowania nazw ulic - Nefrytowa 03/12/2019
26/20 15/01/2020 w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo – finansowego na rok 2020 29/02/2020
89/21 28/11/2021 W sprawie zaopiniowania Projektu Budżetu Miasta 2022 r 24/03/2022
42/20 03/06/2020 w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Skolwin Port 3” 18/01/2021
86/21 13/10/2021 W sprawie zaopiniowania prośby Pani Mai Cędrowskiej z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w zakresie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 8 obręb 3041 (Górnicza) na uprawy ogrodnicze i zieleń. 24/03/2022
87/21 13/10/2021 W sprawie zaopiniowania prośby Pani Moniki Niklas do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w celu podjęcia działań utrzymaniowo prewencyjnych cieku wodnego usytuowanego wzdłuż ulicy Inwalidzkiej w Szczecinie Skolwinie. 24/03/2022
95/22 27/04/2022 w sprawie zaopiniowania terminarza posiedzeń oraz harmonogramu dyżu-rów do końca roku 2022 07/09/2022