W sprawie przyjęcia Projektu Planu Rzeczowo-Finansowego na 2020 r.