W sprawie przyjęcia zmiany planu rzeczowo-finansowego na rok 2019