Uchwały

Nr uchwały Data uchwałysortuj malejąco Tytuł Data dodania
29/20 15/01/2020 w sprawie zaopiniowania dzierżawy gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne obręb 304, działka nr 64/2 z przeznaczeniem na ogród 29/02/2020
30/20 15/01/2020 w sprawie zbycia przez Gminę Miasto Szczecin nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Stołczyńskiej, obręb 3021, działki nr 25/5 i 25/7 29/02/2020
31/20 15/01/2020 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wpisanie remontu ulic Łomżyńska, Nowy Świat i Stolarska do Wieloletniego Planu Rozwoju Szczecina 29/02/2020
32/20 15/01/2020 w sprawie zorganizowania „centralnego” festynu z okazji Dnia Dziecka na polanie rekreacyjnej przy ul. Orłowskiej 29/02/2020
33/20 15/01/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i rozliczenia budżetu za rok 2019 29/02/2020
36/20 04/03/2020 w sprawie użyczenia lokalu – siedziby Rady Osiedla dla Stowarzyszenia Solidarne Kobiety Zawsze oraz podpisania Porozumienia o Współpracy Partnerskiej ze Stowarzyszeniem Solidarne Kobiety Zawsze, przy realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzeni 12/03/2020
37/20 04/03/2020 sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych o wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony powyżej 3 lat nieruchomości gminnej (dz. nr 30 i 31 obręb 3053, ul. Stołczyńska) z przeznaczeniem na wybudowanie instalacj 12/03/2020
38/20 04/03/2020 wniosku Pana Jacka Chłapowskiego o nadania nazwy ulicy „Gen. M. Boruty-Spiechowicza” dla drogi publicznej (działka nr 46/19) 12/03/2020
39/20 03/06/2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3053, działka nr 3/7 o powierzchni 40m2 z przeznaczeniem na miejsca postojowe i zieleń ozdobną. 18/01/2021
40/20 03/06/2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej 3 lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3053, działka nr 40 o powierzchni 1050m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw, owoców oraz zieleni ozdobnej. 18/01/2021