w sprawie zaopiniowania terminarza posiedzeń oraz harmonogramu dyżurów do końca 2020 roku,