w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo – finansowego na rok 2020