w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Rady Osiedla za rok 2019