Radni Osiedla

OWSIANOWSKI
BOGUSŁAW JÓZEF
PRZEWODNICZĄCY
HENSZEL
HUBERT SEBASTIAN
WICEPRZEWODNICZĄCY
ARASZKIEWICZ OCHOTA
BEATA DOROTA
SKARBNIK
KOMAR
PAWEŁ
SEKRETARZ
GAJGAŁOWICZ
MICHAŁ MARCIN
CZŁONEK ZARZĄDU
GLONEK
JACEK
RADNY
JARDZEWSKI
KRZYSZTOF WALDEMAR
RADNY
KUREK
PAWEŁ MICHAŁ
RADNY
OBOLEWICZ
TOMASZ GRZEGORZ
RADNY
ŁAŻEWSKA
RENATA MARIA
RADNA
NIKLAS
MONIKA ZOFIA
RADNA
SZUL - KONIECZNA
KATARZYNA
RADNA
NOWOSIELSKA
LILIANA URSZULA
RADNA
DUKAT
AGNIESZKA
RADNA
DUKAT
PATRYCJA
RADNA