w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Osiedla za rok 2021