W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę gruntu