W sprawie wystąpienia z wnioskiem do KIS o środki na przedsięwzięcia integrujące mieszkańców