Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
34/20 15/01/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Osiedla za rok 2019 29/02/2020
33/20 15/01/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i rozliczenia budżetu za rok 2019 29/02/2020
32/20 15/01/2020 w sprawie zorganizowania „centralnego” festynu z okazji Dnia Dziecka na polanie rekreacyjnej przy ul. Orłowskiej 29/02/2020
31/20 15/01/2020 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wpisanie remontu ulic Łomżyńska, Nowy Świat i Stolarska do Wieloletniego Planu Rozwoju Szczecina 29/02/2020
30/20 15/01/2020 w sprawie zbycia przez Gminę Miasto Szczecin nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Stołczyńskiej, obręb 3021, działki nr 25/5 i 25/7 29/02/2020
29/20 15/01/2020 w sprawie zaopiniowania dzierżawy gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne obręb 304, działka nr 64/2 z przeznaczeniem na ogród 29/02/2020
28/20 15/01/2020 w sprawie przyznania diety Skarbnikowi i Sekretarzowi 29/02/2020
27/20 15/01/2020 w sprawie zaopiniowania terminarza posiedzeń oraz harmonogramu dyżurów do końca 2020 roku, 29/02/2020
26/20 15/01/2020 w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo – finansowego na rok 2020 29/02/2020
25/19 06/11/2019 W sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie o przeprowadzenie kontroli interwencyjnej zakładów przemysłowych działających na terenie byłej Fabryki Papieru „Skolwin” w Szczecinie, przy ul. Stołczyńskiej 29/02/2020