Uchwały Archiwum

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
95/17 04/07/2017 Zaopiniowanie zamiar zbycia przez Gminę Miasto Szczecin nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Stołczyńskiej 122 16/07/2017
94/17 04/07/2017 Zaopiniowanie wniosku firmy OFFSHORE MARINE CONTRUCTION SP.Z O.O. SP.K o wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat gruntu położonego w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej 16/07/2017
93/17 04/07/2017 Uchwała w sprawie przyjęcia Planu finansowego na rok 2017 - po zmianach 16/07/2017
92/17 04/07/2017 Zaoopiniowanie sprawozdania skarbnika dotyczącgo realizacji budżetu za I półrocze 2017 r. 16/07/2017
91/17 04/05/2017 Zaopiniowanie wniosku mieszkaoców o nadanie nazw dwum nowym ulicom - Jasne Wzgórze i Do Źródła 10/05/2017
90/17 04/04/2017 Zaopiniowanie wnioskwi do Budżetu Miasta na rok 2018 10/05/2017
89/17 07/03/2017 Zaopiniowanie wniosku Pani Lucyny Rybki o wydzierżawienie na okres do lat 3 gruntu położonego w Szczecinie przy ul. Olchowej 15 20/03/2017
88/17 07/03/2017 Wniosek do organów Miasta o włączenie do inwestycji w roku 2017 w ramach zadania Gminy Miasta Szczecin pn.„Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli” zadania pn. remont ogrodzeń budynków ZBiLK przy ul. Stołczyńskiej nr 60, 64, 66, 134,143,148. 20/03/2017
87/17 07/03/2017 Zaopiniowanie wniosku o udostępnieniu siedziby Stowarzyszeniu Solidarne Kobiety ZAWSZE w celu udzielania nieodpłatnych porad prawnych mieszkańcom osiedla 20/03/2017
86/17 07/02/2017 Wniosek Rady do organów Miasta o włączenie do inwestycji w roku 2017 w ramach zadania Gminy Miasta Szczecin zadania pn. utwardzenie placu festynowego na osiedlu, zlokalizowanego na gruncie parafii pw. Chrystusa Króla w Szczecinie 08/03/2017