Zawiadomienie Wydziału Inwestycji Miejskich

Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin informuje, że w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych, Stowarzyszenie Nefrytowa-Skolwin złożyło wnioski o realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ulicy Karpackiej i Nefrytowej.
Wnioski te zostały uznane za kompletne i będą podlegały ocenie pod kątem refinansowania w roku bieżącym.