Zaopiniowanie sprawozdania z działalności RO za rok 2017