Zaopiniowanie Projektu planu rzeczowo - finansowego na rok 2018