Zaopiniowanie Projekt planu finansowego Rady Osiedla Skolwin na rok 2017