Zaoopiniowanie sprawozdania skarbnika dotyczącgo realizacji budżetu za I półrocze 2017 r.