w sprawie zbycia przez Gminę Miasto Szczecin zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Artyleryjskiej 17 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 190/2 o pow. 0,1031 ha, obr. 3040

Nr uchwały: 
41/20
Data uchwały: 
03/06/2020
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon Uchwała Nr 41.pdf767.67 KB