W sprawie planu rzeczowo - finansowego na 2014 rok