Uchwały

Nr uchwały Data uchwałysortuj rosnąco Tytuł Data dodania
40/20 03/06/2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej 3 lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3053, działka nr 40 o powierzchni 1050m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw, owoców oraz zieleni ozdobnej. 18/01/2021
41/20 03/06/2020 w sprawie zbycia przez Gminę Miasto Szczecin zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Artyleryjskiej 17 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 190/2 o pow. 0,1031 ha, obr. 3040 18/01/2021
42/20 03/06/2020 w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Skolwin Port 3” 18/01/2021
36/20 04/03/2020 w sprawie użyczenia lokalu – siedziby Rady Osiedla dla Stowarzyszenia Solidarne Kobiety Zawsze oraz podpisania Porozumienia o Współpracy Partnerskiej ze Stowarzyszeniem Solidarne Kobiety Zawsze, przy realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzeni 12/03/2020
37/20 04/03/2020 sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych o wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony powyżej 3 lat nieruchomości gminnej (dz. nr 30 i 31 obręb 3053, ul. Stołczyńska) z przeznaczeniem na wybudowanie instalacj 12/03/2020
38/20 04/03/2020 wniosku Pana Jacka Chłapowskiego o nadania nazwy ulicy „Gen. M. Boruty-Spiechowicza” dla drogi publicznej (działka nr 46/19) 12/03/2020
26/20 15/01/2020 w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo – finansowego na rok 2020 29/02/2020
27/20 15/01/2020 w sprawie zaopiniowania terminarza posiedzeń oraz harmonogramu dyżurów do końca 2020 roku, 29/02/2020
28/20 15/01/2020 w sprawie przyznania diety Skarbnikowi i Sekretarzowi 29/02/2020
29/20 15/01/2020 w sprawie zaopiniowania dzierżawy gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne obręb 304, działka nr 64/2 z przeznaczeniem na ogród 29/02/2020