Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
57/21 23/03/2021 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3042, działka nr 5/9 o powierzchni 1000 m2 06/04/2021
58/21 23/03/2021 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3042, działka nr 5/9 o powierzchni 770 m2 z przeznaczeniem na cele: upraw ogrodowych. 06/04/2021
100/22 07/09/2022 w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie propozycji sprzedaży w trybie bezprzetargowym części gruntu Gminy Miasto Szczecin tj. części działek nr 33/2 i 29/2 obręb 3040 w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości o adresach: Ciesielska 14 i C 07/09/2022
69/21 15/09/2021 W sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie sprzedaży części gruntu Gminy Miasto Szczecin posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3021, działka nr 45/1 o powierzchni 5 m2 z przeznaczeniem na cele: poszerzenie zjazdu z ulicy Inwalidzkiej. 17/10/2021
85/21 13/10/2021 W sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie sprzedaży części gruntu Gminy Miasto Szczecin posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3021, działka nr 8 o powierzchni 5 m2 z przeznaczeniem na cele: poszerzenie zjazdu z ulicy Inwalidzkiej 24/03/2022
88/21 13/10/2021 W sprawie wniosku o finansowania działania integrujących mieszkańców „choinka osiedlowa”. 24/03/2022
96/22 27/04/2022 W sprawie wystąpienia z wnioskiem do WGK o przyznanie środków z rezerwy Rad Osiedli na przedsięwzięcia integrujące mieszkańców. 07/09/2022
66/21 27/05/2021 W sprawie wystąpienia z wnioskiem do WGK o przyznanie środków z rezerwy Rad Osiedli na przedsięwzięcia integrujące mieszkańców. 08/09/2021
25/19 06/11/2019 W sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie o przeprowadzenie kontroli interwencyjnej zakładów przemysłowych działających na terenie byłej Fabryki Papieru „Skolwin” w Szczecinie, przy ul. Stołczyńskiej 29/02/2020
101/22 03/07/2022 W sprawie zmiany przeznaczenia przyznanych środków z rezerwy Rad Osiedli 07/09/2022