Uchwały

Nr uchwały Data uchwałysortuj rosnąco Tytuł Data dodania
149/23 20/12/2023 W sprawie zaopiniowania Projektu Planu rzeczowo - finansowego na rok 2024 31/01/2024
150/23 20/12/2023 W sprawie zaopiniowania Planu rzeczowo - finansowego na rok 2024 31/01/2024
151/23 20/12/2023 W sprawie wydania opinii w dotyczącej wydzierżawienia części działku 40 oraz 42 z obrębu 3050 z przeznaczeniem na place składowe, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin 31/01/2024
144/23 13/11/2023 W sprawie zaopiniowania wniosku o postawienia garażu blaszanego na działce posiadającej oznaczenia geodezyjne: obręb 3050, działka nr 35/3 o powierzchni 20 m2 z przeznaczeniem na: cele prywatne 31/01/2024
145/23 13/11/2023 W sprawie zmiany planu na 2023 RO Skolwin z przeznaczeniem środków na zakupu materiałów potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów bożonarodzeniowych, przeprowadzenia spotkania dla mieszkańców przy choince osiedlowej oraz organizacji wigilii dla samotnych 31/01/2024
146/23 13/11/2023 W sprawie wydatkowania środków na działalność na rzecz mieszkańców 31/01/2024
147/23 13/11/2023 W sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej, działki o numerze 9/2, z obrębu 3045 31/01/2024
148/23 13/11/2023 W sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej, działki o numerze 6/2, z obrębu 3045 31/01/2024
141/23 04/10/2023 W sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin - Kamienna” w Szczecinie 31/01/2024
142/23 04/10/2023 w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej, działki o numerze 102/4, z obrębu 3046 31/01/2024