Uchwały Archiwum

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
125/18 05/06/2018 Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin „w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin” 09/06/2018
124/18 05/06/2018 Zaopiniowanie wniosku dotyczącego propozycji zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Huculskiej 32 w Szczecinie 09/06/2018
123/18 05/06/2018 Zaopiniowanie wstępnego układu geometrycznego oraz wyboru wariantu projektu przebudowy ulicy Bernardyńskiej 09/06/2018
122/18 08/05/2018 Zaopiniowanie wniosku Pana D. Kity o wydzierżawienie gruntu 21/05/2018
121/18 08/05/2018 Zaopiniowanie wniosku dotyczącego propozycji zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Huculskiej w Szczecinie 21/05/2018
120/18 03/04/2018 Uchwała zmieniająca niektóre zapisy Uchwały 116/18 w sprawie inwestycji na osiedlu na rok 2018 w ramach programu „Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli” 21/05/2018
119/18 03/04/2018 Uchwała w sprawie pozytywnego zaopiniowania 4 wniosków Pani I. Matusiak o wydzierżawienie gruntu 21/05/2018
118/18 03/04/2018 Uchwała w sprawie lokalizacji polany turystycznej na osiedlu 21/05/2018
117/18 06/02/2018 Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do KIS o środki na przedsięwzięcia integrujące mieszkańców 26/02/2018
116/18 06/02/2018 Uchwała w sprawie inwestycji na osiedlu na rok 2018 w ramach programu „Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli” 26/02/2018