Uchwała w sprawie zatwierdzenia realizacji budżetu za rok 2017