Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017