SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019