Sprawozdanie z wykonania planu finansowego od dnia 01.01.2017 do 30.06.2017 r.