Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących przeznaczenia środków z budżetu inwestycyjnego Rady Osiedla Skolwin na lata 2019-2024