Sprawozdanie z działalności Zarządu Rady Osiedla Skolwin w roku 2017