Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Skolwin w okresie 7 kwietnia – 31 grudnia 2019 r