Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Skolwin w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2020 r