Sprawozdanie skarbnika dotyczące realizacji budżetu za IV kwartał 2016 r.