Sprawozdanie skarbnika dotyczące realizacji budżetu za I kwartał 2016 r.