Sprawozdanie skarbnika dotyczące realizacji budżetu za I, II, III kwartał 2016 r.