Spotkanie z Kierownikiem Budowy w sprawie przebudowy ul. Łomżyńskiej

Przewodniczący Rady Osiedla Skolwin zaprasza mieszkańców ulicy Łomżyńskiej na spotkanie z Kierownikiem Budowy odpowiedzialnym za przebudowę ul. Łomżyńskiej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 lipca 2021 r. o godzinie 16:00 na terenie bazy budowy przy skrzyżowaniu z ul. Olchową.