Opinia terminarza spotkań oraz harmonogramu dyżurów członków Rady Osiedla Skolwin na rok 2016