Ogłoszenie dot. projektu ,,Zaopiekowani - Systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin’’

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie realizują projekt pod nazwą "Zaopiekowani - Systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin".

Projekt realizowany jest w okresie  01 stycznia 2020 – 31 grudnia 2022 przez Gminę Miasto Szczecin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóy znajdują się w załączonym pliku.

ZałącznikRozmiar
PDF icon Projekt Zaopiekowani.pdf493.37 KB