SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 r.