Konsultacje w sprawie inwestycji na terenie osiedla finansowanych z budżetu inwestycyjnego Rady Osiedla Skolwin

Rada Osiedla Skolwin w ramach swojej pięcioletniej kadencji ma do dyspozycji budżet w kwocie 1 miliona złotych w ramach którego może wskazać do realizacji inwestycje na terenie osiedla. Po analizie propozycji zgłoszonych przez Radnych osiedlowych proponujemy do realizacji siedem zadań przedstawionych poniżej.

Prosimy Państwa o zgłaszanie swoich uwag i propozycji na adres mailowy Rady Osiedla rada@skolwin.osiedla.szczecin.pl lub w komentarzach do posta na Facebook

Lista proponowanych inwestycji Rady Osiedla Skolwin:

     1. Doposażenie polany rekreacyjnej:

 • budowa oświetlenia oraz monitoringu terenu,
 • siłownia plenerowa,
 • doposażenie placu zabaw (huśtawka podwójna oraz tyrolka),
 • wiata piknikowa,
 • przygotowanie i nasadzenie łąki kwietnej,
 • tablica informacyjna do umieszczenia mapy osiedla oraz Parku Leśnego Mścięcino.

     2. Wytyczenie i oznaczenie tras w Parku Leśnym Mścięcino:

 • wytyczenie i oznaczenie tras,
 • ustawienie trzech wiat piknikowych,
 • ustawienie tablic informacyjnych z mapą tras przy wejściach do Parku Leśnego.

     3. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Orłowskiej i Stołczyńskiej z przeznaczeniem na teren rekreacyjny.

     4. Zagospodarowanie terenu przy Muralu Boruty z przeznaczeniem na "park kieszonkowyu - ogród sąsiedzki":

 • projekt,
 • nasadzenia,
 • stoły do gier,
 • pergole,
 • ławki.

     5. Oprocowanie projektu zadospodarowania terenu przy ul. Wodnej (działka 33 i 40 obręb 3050) z przeznaczeniem na ogólnodostępne miejsce spacerowe, miejsce do wodowania małych łodzi, parking dla samochodów i przyczep podłodziowych oraz parking dla rowerów.

     6. Zainstalowanie czujników czystości powietrza (3-4 szt.) oraz tablic informacyjnych (3-4 szt.)

     7. Opracowanie projektów remontów wybranych ulic:

 • Stolarskiej
 • Łużyckiej
 • Saperskiej