Komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie programu Dobry Start

Od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu "Dobry Start".

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Wnioski można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS), portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną.

Świadczenie z programu Dobry Start będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.

Wszystkie informacje na temat wniosku (niezależnie od tego za pośrednictwem której platformy zostanie on złożony) i jego obsługi będzie można znaleźć na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu).

Na portalu PUE ZUS znajdzie się też cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start